Historisch en hedendaags hand in hand

Erfgoed is het verleden dat we ons willen, zelfs moéten herinneren. Historische panden en sites zijn tastbare getuigen van een leven of vele levens vóór ons. Istoir koestert die waarde en verenigt oude schoonheid met moderne technieken en architectuur. Een gesprek met teamlid Machteld Lehaen over de verzoening van historisch en hedendaags.

Wat is er volgens u zo bijzonder aan historische panden?

“Ze hebben al een hele geschiedenis doorstaan. Die waarde overstijgt ons allemaal. En op die waarde willen wij verder bouwen. We beseffen dat dat een grote verantwoordelijkheid is. En net dat is de uitdaging, dát is wat onze job zo boeiend maakt. We kijken wat er is en hoe we met respect iets kunnen toevoegen om de plek in de huidige maatschappij een nieuwe functie te geven.”

Hoe past hedendaagse architectuur daarin?

“Enerzijds staat de hedendaagse insteek garant voor technisch vernuft, gebruiksgemak en energiezuinigheid. Kwalitatieve architectuur wordt mee bepaald door de mate waarin een project erin slaagt deze technische kenmerken met esthetische ambities te verbinden. Anderzijds betekent hedendaagse architectuur voor ons ook tijdloosheid. Eerder dan een actueel statement, willen we stilstaan bij een langetermijnvisie. Zowel in ontwerp als in materiaalkeuze streven we zeer gericht duurzaamheid na.

“Istoir is ontstaan vanuit een verlangen om de bezieling en schoonheid van bestaande sites te integreren in een woonbeleving voor de toekomst. Zo willen we bijzondere plekken aanvullen met een nieuw verhaal.”

Hoe pakt Istoir deze projecten precies aan?

“Wij gaan zelf op zoek naar interessante sites. Onze eerste vraag is altijd: ‘Kunnen we hier een duidelijke meerwaarde garanderen?’ Als we besluiten dat we met respect voor de erfgoedwaarde een unieke woonbeleving kunnen creëren, gaan we aan de slag. We gaan eerst rond de tafel zitten met een uitgebreid team van experts. Denk aan ingenieurs en architectuurhistorici maar ook specialisten in de specifieke noden van het project: gevelrestauratie, interieurelementen, tuinen, enzovoorts. Na een analyse is het dikwijls een kwestie van knopen doorhakken. We bepalen de aanpak en vooral ook de rode draad, de sfeer. Want ook dat doet ertoe als je bijvoorbeeld van een industriële functie naar een woonfunctie gaat. Met die visie starten we de dialoog op.”

Aan welk type sites werken jullie momenteel en wat zijn daarbij de uitdagingen?

“Op dit moment blazen we een kloostersite nieuw leven in. Erg interessant. Een leuke denkoefening is dan bijvoorbeeld de kapel. Hoe geven we die een nieuw doel zonder religieuze functie? En hoe integreren we de kloostertuin in de herbestemming?

Op een andere plek plannen we de herinrichting van een koetsierswoning. Een bijzonder element vind ik daar de paardenstallen. We gaan na hoe die bouwtechnisch in elkaar zitten en wat we ervan kunnen maken. Ik ben nu al benieuwd naar het resultaat.”

Benieuwd naar ons aanbod?

Ontdek onze projecten