Beschermd erfgoed verkopen?

Ben je eigenaar van beschermd onroerend goed en wil je het verkopen? Dan moet je, afhankelijk van het statuut van je vastgoed, rekening houden met enkele verplichtingen. Informatieplicht bij verkoop. Voor de verkoop van beschermd vastgoed geldt bijvoorbeeld een informatieplicht. In de notariële akte moet vermeld staan dat het onroerend goed beschermd is. Hier hoort een verwijzing bij naar het beschermingsbesluiten de rechtsgevolgen van de bescherming. Voor de koper is het uiteraard belangrijk om te weten wat er wel en niet met het pand mag gebeuren. De notaris meldt de eigendomsoverdracht aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze informatieplicht is ook van toepassing wanneer je onroerend goed deel uitmaakt van een vastgestelde inventaris.

Heb je vragen over de verkoop van je onroerend erfgoed? Contacteer ons