Wonen in 2021

Hoe zal onze manier van wonen evolueren, zeker na dit uitzonderlijk Covid-jaar? We vroegen het aan toekomstverkenner Stefaan Vandist. Hij vat het samen in vier trends.

Het nieuwe urban

“De psychologische grens tussen stad en buitengebied vervaagt. Bewoners van buitenwijken en dorpen verwachten dat hun woonomgeving een kosmopolitische update krijgt terwijl in steden gezocht wordt naar een gezelligheid die eigen is aan dorpen en kleine woongemeenschappen. Zo groeien grootsteden uit tot een optelsom van gezellige buurten met een eigen identiteit. Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, wil haar stad zien evolueren tot une ville quart d’heure. Een stad waarin u binnen het kwartier van uw woning zowel horeca als cultuur, zorg en onderwijs kunt vinden.”

Herbestemming

“Door de coronamaatregelen moesten veel retailers definitief hun fysieke deuren sluiten. Een mokerslag, zeker na de intense strijd die al met e-commerce gevoerd was. Wereldwijd ontstaat een ommekeer van grote leegstaande panden naar nieuwe gemeenschappen waar residentieel vastgoed gecombineerd wordt met cultuur, onderwijs, opvang, zorg- en logistiek vastgoed. Er is nog steeds plaats voor fysieke horeca en retail, op voorwaarde dat ze een beleving leveren met een substantiële waarde voor de bewoners. The Tide en Coaldrops in Londen zijn hier twee interessante voorbeelden van. ”

De natuur-inclusieve stad

“Bos+ rekende uit dat de Vlaamse overheid dringend werk moet maken van 6 miljoen extra bomen in Vlaamse steden. Iedere uit de kluiten gewassen boom heeft immers het koel-effect van 10 airco’s. Een plein met of zonder bomen scheelt tijdens een zonnige zomerdag snel 4°C. Bovendien toont onderzoek aan dat mensen in een groene omgeving vaker naar buiten komen, sportiever zijn en meer initiatief nemen waardoor meer zinvolle, spontane contacten ontstaan. Stadsgroen omvat dus een krachtig ontwerpstrategie om isolement en anonimiteit tegen te gaan.”

Duurzame compensatie

“Tien jaar geleden zagen we een rondtrekkende luxeconsument die voorrang gaf aan vrijheid en zelfontplooiing. Nu er minder gereisd kon worden, zien we bij deze groep een compensatiedrang ontstaan. Er werd uitzonderlijk meer geïnvesteerd vakantiehuizen in eigen land, maar ook de bestaande woning kreeg een upgrade. Driekwart van de eigenaars van luxehuizen investeerden in een wellness. Anderzijds zien we ook een groeiende belangstelling voor producten die vooral de ziel voeden. 65% van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geven aan duurzamere keuzes te willen maken in hun aankopen, ook in Shanghai is een duurzame houding in opgaande lijn. In vastgoed uit zich dat bijvoorbeeld in energetisch renoveren.”