Tot op de bodem - Historische dieptes

Wie erfgoed in zijn oude glorie wil herstellen of een historisch pand een nieuwe invulling wil geven, moet zorgvuldig te werk gaan. Voor elk project wordt stap per stap bepaald welke uitdagingen zich stellen om te voldoen aan de hedendaagse normen. Een betononderzoek maakt daar deel van uit. Tim Soetens van SANACON, een ingenieursbureau gespecialiseerd in betononderzoek en -advies, vertelt ons er meer over

Tim Soetens

Waarom is betonanalyse zo essentieel bij oudere panden?

“Vóór de start van de renovatie of herbestemming is het noodzakelijk om de pijnpunten te kennen. In het beste geval is het beton nog perfect in orde en kunt u er nog jaren mee verder. Maar evengoed is er wel iets mis. En dan wilt u er snel bij zijn. Soms ziet u amper een klein scheurtje in het oppervlak, of zelfs helemaal niets, en is er tóch wapeningscorrosie. Stel dat u dat nú niet weet, dan krijgt u binnen pakweg 10 jaar pas echt problemen. In die zin is een betononderzoek op lange termijn kostenbesparend en biedt het de nodige zekerheid voor alle partijen.”

Wat houdt een betononderzoek in?

“We bepalen de huidige toestand van het beton en bekijken welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Duurzaamheid en stabiliteit zijn daarbij belangrijk. We testen onder meer de eventuele wapeningscorrosie, de chloridegehaltes en de carbonatatiediepte. We voeren indien nodig ook boringen en drukproeven uit. Zo creëren we een soort kijkvensters om de draagcapaciteit te controleren. Na onze uitgebreide analyse gieten we onze vaststellingen en adviezen in een rapport.”

Koetshuizen Wondelgem

Is afbreken de enige optie als er iets mis is?

“Bij historische panden staan we vaak versteld van de kwaliteit van het soms eeuwenoude beton, ondanks het gebrek aan innovatieve technieken, wapeningsplannen, eurocodes, metingen van druksterkte, enz. in die tijd. Oud is dus niet per se slecht. In ons verslag geven we adviezen om de levensduur te maximaliseren. En dikwijls gaat het om herstelwerken of gedeeltelijke vervanging. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met chemische processen de wapeningscorrosie of het betonrot te stoppen.”

Wat waren de vaststellingen voor het project in Wondelgem?

“Vroeger was de site in Wondelgem een koetsierswoning met paardenstallen die werd aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. En ook vanbinnen wil Istoir de aloude charme zoveel mogelijk behouden natuurlijk. Het beton is er een honderdtal jaar oud maar nog in redelijke staat. Natuurlijk zijn er wel enkele aandachtspunten omwille van de herbestemming. Waar vroeger koetsen en paarden stonden, komen binnenkort woonunits. Dat weegt veel zwaarder op het beton. Om de stabiliteit te garanderen zal het beton volledig vervangen worden, weliswaar in dezelfde vorm als het originele materiaal.”