De woonbeleving staat steevast centraal

Unieke woonprojecten realiseren en de buurt beter maken. Het zijn geen loze woorden voor Istoir. Het is een belofte. Stijn Busschaert, verantwoordelijke voor aankoop en projectontwikkeling, legt uit hoe Istoir die belofte nakomt.

Hoe verloopt het eerste contact met de buurt waar jullie aan de slag gaan?

“We betrekken de buurtbewoners altijd bij het project door een buurtoverleg of infomoment te houden. Van zodra we onze plannen uit de doeken doen en ze merken dat we écht respectvol omspringen met de geschiedenis van de plek, zien ze de voordelen ervan in. Het is belangrijk om niet alleen gebouwen te ontwikkelen maar ook een thuis. We dienen een ontwerp in te passen in de omgeving en de buurt.”

In welke zin dan?

“Vaak gaat het om sites die vervallen zijn of die jarenlang weinig onderhoud hebben gekend. Er is geen leven meer en dat is zonde. Dus maken wij er een punt van er weer nieuw leven in te blazen. En daarbij doen we nooit tabula rasa. We vertrekken van wat er voor handen is en van alle info die we kunnen vinden over hoe het vroeger was. Die oude kaarten of beelden zijn echt boeiend. Dan zie je bijvoorbeeld dat er moestuinen waren of extra gebouwen met een bepaalde functie. Daar houden we allemaal rekening mee. Zo moeten statige gevels dezelfde indruk behouden. En een plek van rust en zingeving, de herkenbare sereniteit. We zien het als onze taak om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan het dikwijls eeuwenoude verhaal. We zoeken de balans op tussen de authentieke plek, de woonbeleving en de relatie met de locatie.”

Hoe vinden jullie dat evenwicht dan?

“Door ervoor te zorgen dat bestaande erfgoedelementen en nieuw toegevoegde zaken van elkaar te onderscheiden zijn, elkaar versterken én tegelijk een gevoel van samenhang en eenheid geven. We respecteren met andere woorden zowel de waarde van de site en de nieuwe functie als de relatie met de omgeving. Gebruiks-, belevings- en locuswaarde. Daar gaat het om.

“Als een project geen meerwaarde betekent voor de buurt, beginnen we er niet aan.”

Wat zijn voor jullie de aandachtspunten als jullie een project uitwerken?

“Eerst en vooral is een grondig vooronderzoek van belang. We verzamelen dan objectieve en subjectieve informatie over de site: fysische staat, omgevingsanalyse, historische context, de lokale noden, e.d. Vervolgens verzekeren we dat er door ons project een goede match ontstaat tussen het gebouw, de locatie en de nieuwe invulling. Het toekomstige gebruik moet immers afgestemd zijn op de structuur van het gebouw maar ook op de geschiedenis, de omgeving en de gebruikers of bewoners. De gebouwen en de open ruimtes van sites bieden vaak een enorm potentieel om de woonbeleving en dynamiek te optimaliseren. Tot slot mag je ook de rol van de kwalitatieve architectuur niet vergeten. Die moet op esthetisch vlak ook een meerwaarde vormen. Om dat allemaal waar te maken, stellen we natuurlijk een degelijk projectteam samen. Want expertise in elk van die cruciale aspecten is key.”

Waarom leggen jullie de lat zo hoog?

“Istoir denkt aan de toekomst. Herbestemming garandeert dat het erfgoed blijft bestaan voor toekomstige generaties. We willen duurzaam omspringen met onze omgeving, met respect voor de ruimte die er is. En respect voor cultuur, geschiedenis, groen en open ruimte, zijn daarbij ontzettend belangrijk. Je wil toch dat de generaties na ons de schoonheid van onze cultuur en architectuur nog kennen?

Duurzaamheid is wellicht ook een belangrijk aspect als je toekomstgericht denkt?

“Natuurlijk. Herbestemming op zich is vanuit het ruimtelijke aspect al een duurzame beslissing. Ons werk beïnvloedt bovendien de kwaliteit van de leefomgeving in positieve zin. Daarnaast passen we de site ook aan volgens de moderne noden op ecologisch vlak. Denk dan aan materiaalgebruik, hogere CO2-reductie, warmterecuperatie, en waar mogelijk zelfs groendaken of groene gevels.”

Hoe die toegevoegde waarde voor de buurt er in de praktijk uitziet?
Maak kennis met onze projecten