Bureau De Fonseca: experts in akoestiek

Om te verzekeren dat de geluidsisolatie bij ons herbestemmingsproject Karmel in Brugge op punt is, werken we samen met Bureau De Fonseca. Dit studiebureau akoestiek bestaat uit 12 ingenieurs gespecialiseerd in geluid en trillingen. “Met akoestiek hebben we één focus, maar toch is onze job erg gevarieerd. We komen namelijk in contact met veel verschillende sectoren, waardoor elk project om een aanpak op maat vraagt”, vertelt Senior Consultant Jeroen Laureys.

In welke sectoren zijn jullie zoal actief?

“Voor projecten die te maken hebben met milieu en omgeving is akoestiek natuurlijk een belangrijk aspect. Zo moeten feestzalen en events rekening houden met de wetgeving hieromtrent. Daarnaast buigen we ons vaak over bouwakoestiek: geluidsisolatie bij woningen, kantoren, scholen, hotels, enz. Ook de industriële sector doet geregeld een beroep op onze expertise, bijvoorbeeld bedrijven die nieuwe installaties plaatsen. En verder werken we ook dikwijls voor schouwburgen, bibliotheken, e.d., omtrent zaalakoestiek. Ervoor zorgen dat het geluid zo goed mogelijk overkomt bij het publiek is dan een van de doelen.”

Voor Istoir werken jullie specifiek in historische gebouwen. Komt dat vaak voor?

“De laatste jaren is die vraag gestegen en dan vooral voor projecten in historische steden waar veel gebouwen met een rijke geschiedenis staan."

Wat is de uitdaging bij dergelijke projecten?

“Er komen altijd heel wat extra vereisten en beperkingen bij kijken. Soms moet bijvoorbeeld de vloer geïsoleerd worden maar moet de boven- of onderzijde behouden blijven, of mag er maar een maximaal gewicht toegevoegd worden. Of bij gevelgeluidsisolatie gebeurt het wel eens dat de ramen of het schrijnwerk onaangetast moeten blijven. Dat maakt het een stuk complexer en uitdagender.”

Wat houdt jullie opdracht voor woonproject Karmel in Brugge in?

“Istoir schakelde ons in voor de akoestische studie voor het project. Het ontwerp dient hierbij te voldoen aan de Belgische norm voor akoestiek in woongebouwen. De nota is inmiddels klaar en de details worden nu verder uitgewerkt. De analyse naar EPB en brandveiligheid is ook reeds gebeurd, waardoor we nu de laatste aanpassingen aan de nota kunnen doen zodat de oplossingen die wij voorschrijven coherent zijn met de andere disciplines. Het gaat om heel specifieke punten bij dit project. Om een voorbeeld te geven: een scheidingswand tussen twee woningen komt tegen een bestaande buitengevel. Dus zochten we een oplossing om die akoestisch te isoleren, rekening houdend met de vereisten voor EPB en gewenst materiaalgebruik in het kader van duurzaamheid. Ook is er een vloer die op een zo licht mogelijke manier geïsoleerd moet worden. Een erg performante, zwevende vloer is dan een optie.”

“De akoestiek aanpakken in historische gebouwen gaat gepaard met extra vereisten en beperkingen.”

Overleg is wellicht essentieel in dergelijke gevallen?

“Dat klopt. We spreken bijvoorbeeld veel met de EPB-verslaggever. Voor Karmel hebben we al enkele keren samengezeten. Het fijne is dat Istoir telkens alle partijen uitnodigt die nuttige input kunnen leveren. Je hebt echt het gevoel dat je gehoord wordt tijdens zo een overleg.”

“Istoir luistert echt naar ieders feedback. En toch behouden ze altijd het overzicht.”

Wat houdt de nieuwe wetgeving van 2022 voor akoestiek in?

“Het gaat in feite om een norm, geen wet. Het zit dus anders in elkaar dan de EPB-eisen. Je mag op bepaalde criteria afwijken áls je er een goede reden voor hebt en je de kopers hiervan op de hoogte brengt. Vroeger had je normen voor twee niveaus: normaal en verhoogd akoestisch comfort. Nu werkt men met categorieën: A, B of C. C is dan het minst streng, al is het een beetje strenger dan het vroegere ‘normaal akoestisch comfort’. Men is bijvoorbeeld strenger voor gevels van slaapkamers en isolatie tussen rijwoningen. Ook voor warmtepompen is er nu een criterium. Wat vooral opvalt, is dat men geleerd heeft uit vaak voorkomende afwijkingen, die voorkwamen bij het toepassen van de nu verouderde norm voor woningen. De nieuwe norm is dus een mooie stap vooruit in de goede richting.”

Zijn er basisregels voor een goede akoestiek?

“Dat is projectafhankelijk. Over het algemeen kan je stellen dat je voor een goede geluidsisolatie kan zorgen door heel zware materialen te gebruiken of door te ontdubbelen. Dus: dikke wanden óf voorzetwanden, bijvoorbeeld. Bij Karmel hebben we voor de vloeren vaak een specifieke ontdubbeling geadviseerd, rekening houdend met het zorgvuldig vastgestelde toegelaten gewicht."

Waarom is akoestiek zo belangrijk?

“Het is erg gelinkt aan welzijn en comfort. Veel stadslawaai, galm, ruis, … het heeft een negatief effect op je levenskwaliteit. Iedereen merkt het op wanneer de akoestiek slecht is – denk maar aan een restaurant of een concertzaal – maar weinigen weten hoe het te verbeteren. Daarom zijn wij er dus.”

Staan er nog nieuwe projecten op til voor Istoir?

“We zijn gevraagd voor een tweede project in Brugge, bestaande uit nieuwbouw en renovatie. Dat wordt dus weer een iets andere aanpak. Wij kijken er alvast naar uit!”

Benieuwd naar het project?

Neem een kijkje