De kunst van het energetisch renoveren

Als er de afgelopen decennia één aspect in de bouw- en renovatiesector veranderd is, is het wel de energieregelgeving. De technieken zijn verbeterd. De verwachtingen qua comfort en energiebesparing (terecht) verhoogd. Joris Haems, directeur van Ecopuur, vertelt over het belang van energetisch renoveren.

Wat is dé uitdaging op energievlak bij de aanpak van authentieke panden?

“Bij een nieuwbouw houd je van in de ruwbouwfase rekening met de energiezuinigheid. Maar oude panden en sites beschikken nu eenmaal niet over de moderne technieken die wij nu gewend zijn. Dezelfde capaciteit als nieuwbouw behalen, is dus niet evident want je begint met een bestaande constructie die bovendien van historische waarde is. We proberen dus steeds dat authentieke karakter en de hedendaagse technieken met elkaar te verzoenen.

Volgen jullie een bepaald stappenplan als het op energie aankomt?

“Inderdaad. Eerst en vooral voeren we een uitgebreide analyse uit van het isolatievermogen. Vervolgens gaan we na hoe we het best kunnen isoleren. We berekenen ook de warmtevraag op basis van het warmteverlies. Meestal opteren we voor vloerverwarming. Maar soms is dat niet mogelijk omdat de vloer openbreken onbegonnen werk is, bijvoorbeeld bij een oude arduinen vloer. Dan kiezen we wel eens voor wand- of plafondverwarming. Wat onze keuze ook is, het is cruciaal om de historische waarde te behouden.”

Ook luchtdichtheid en ventilatie spelen wellicht een rol?

“De koudebruggen, het vocht, de materialen, de impact ervan op het energieverbruik. Het zijn zaken die wij steevast grondig analyseren. Een hedendaags ventilatiesysteem is sowieso essentieel. Oude gebouwen hebben dikwijls te kampen met vochtproblemen. En als dat nog niet het geval is, wil je dat ook vermijden in de toekomst. Muren in natuursteen bijvoorbeeld slaan doorheen de jaren vaak vocht op, soms enigszins verholpen door de gaten en kieren van het oude gebouw. Dan kan je het geheel niet eenvoudigweg luchtdicht maken. Je moet élk aspect eerst onder de loep nemen, zodat je een comfortabel binnenklimaat en optimale energiezuinigheid verkrijgt.”

“Bij Camino hebben we gezamenlijk heel wat kennis in huis. Dat komt bij elk project van pas.”

Kiezen jullie dan voor specifieke technieken?

“Ook in die keuze gaan we zo ecologisch mogelijk. Met behulp van de energetische technieken van Ecopuur, partnerbedrijf binnen Camino, verwarmen we de Koetshuizen in Wondelgem met geothermie. Elke woning krijgt een individuele boring waarbij energie uit de grond wordt onttrokken en via een warmtepomp met rechtstreekse leiding wordt omgezet in warmte voor de woning. Verder werken we geregeld met warmtepomptechnologie met een ingebouwde passieve koeling. Je gebruikt dan in feite de koude uit de grond wanneer nodig. Het helpt allemaal om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.”

 

Is het mogelijk om een eeuwenoud gebouw even energiezuinig te maken als een nieuwer pand?

“We gaan altijd voor het hoogst haalbare. Er is een regelgeving specifiek voor het type panden dat wij aanpakken met een norm die af en toe wijzigt. Wij zijn dus verplicht om dat minimum te halen, maar wij leggen de lat voor onszelf graag nog wat hoger. We willen dat het gebouw binnen 10 of 15 jaar nog altijd aan de energienormen voldoet.”

Oud en nieuw in balans 

In onze projecten gaan we telkens op zoek naar de perfecte combinatie tussen authenticiteit en hedendaagse technieken. Zo ziet dat eruit in de praktijk.

Ons verhaal